Trang chủ » Ung thư não

Ung thư não điện thoại có ảnh hưởng?

Sau một giai đoạn chờ đợi và bị thúc giục bởi công chúng, cuối cùng, những nghiên cứu về mối quan hệ giữa việc sử dụng điện thoại di động và bệnh ung thư não cũng đã có kết quả… Thực ra, ngay từ khi điện thoại di động bắt đầu phổ biến trên phạm vi toàn cầu thì những nghi vấn về việc sóng di động...